ανάπτυξη ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

Στατικές ιστοσελίδες: Οι στατικές ιστοσελίδες είναι μια απλή διαφήμιση της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα υπόλοιπα στοιχεία εισάγονται, αλλάζουν ή διαγράφονται μόνο από τον προγραμματιστή.

Δυναμικές ιστοσελίδες: Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι μια πιο σύνθετη κατηγορία διαφήμισης στο διαδίκτυο, γιατί ο πελάτης μπορεί να εισαγάγει, να μεταβάλλει ή να διαγράψει records από μονος του στοιχεία και φωτογραφίες, αφού πρώτα δώσει κάποιο συγκεκριμένο username και password. Το eshop είναι μια μορφή δυναμικής ιστοσελίδας.